Sales Executive /Loxley Broadband

Loxley Wireless Public Co., Ltd.

ลักษณะงาน:

 • ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำรายชื่อลูกค้าสำหรับการโทรติดต่อ
 • โทรศัพท์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาและปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้า (จากข้อเสนอมาตรฐาน)
 • ทำการนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่น
 • นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้า
 • สาธิตตัวโซลูชั่นให้กับลูกค้า
 • ทำการต่อรองราคาและปิดการขาย
 • มีความสามารถที่จะบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

 • อายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการตลาดและการขาย, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าไอที หรือ อินเทอร์เน็ตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านไอที, อินเทอร์เนท, ธุรกิจด้านระบบและเครือข่าย หรือแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเช่น Wi-Fi, Firewall, Security และอื่นๆ
 • มีความสามารถในการพูดและนำเสนองาน, มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและต่อรองที่ดี, รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ, รอบคอบ และขยัน
 • เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะส่วนตัว

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารรสา1 ถนนพหลโยธิน

เงินเดือน: ต่อรองได้ตามประสบการณ์การทำงาน

ล็อกซเล่ย์ บรอดแบนด์(LBB) เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISP) ที่ตรงกับความต้องการของทุกองค์กร ซึ่งการให้บริการนั้นใช้เทคโนโลยีไร้สายที่มีความเสถียรสูงครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา ฝ่ายบุคคล อีเมล์ : hr@loxleywireless.com โทร 02-937 0099 # 2278-9

job2

Online Application

ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

ตำแหน่งที่ต้องการ (ต้องการ)

ตำแหน่งที่ต้องการ2

เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

ชื่อ / นามสกุล (ต้องการ)

Name / Surname (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

รูปภาพ

ชื่อเล่น

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หมายเลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

ออกให้ ณ (ต้องการ)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

ระดับการศึกษา (ต้องการ)

รายละเอียดการศึกษา (ต้องการ)

กรุณาพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องว่าให้ถูกต้อง (ต้องการ)