ด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ ครบวงจร ทําให้ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส มีผลงานโครงการ และ Mega Project ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมากมาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ตอกยํ้าถึงความเป็นผู้นําในการให้บริการด้านโทรคมนาคม ทีมีความน่าเชื่อถือมากที สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
วันนี้เรากำลังต้องการบุคคลผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน ด้วยคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้

จำนวน  : – อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ อัตราเงินเดือนและตําแหน่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
- มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูงและมนุษย์สัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร
1 ส่งประวัติการศึกษาการทํางานและรายละเอียดต่างๆ มายัง Email : hr@loxleywireless.com
2 กรอกข้อมูลสมัครผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บ (Online Application)

Tel. 02-937-0099 ต่อ 2278 หรือ 2279 (ติดต่อคุณยุภา)

job2

Online Application

ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

ตำแหน่งที่ต้องการ (ต้องการ)

ตำแหน่งที่ต้องการ2

เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

ชื่อ / นามสกุล (ต้องการ)

Name / Surname (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

รูปภาพ

ชื่อเล่น

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หมายเลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

ออกให้ ณ (ต้องการ)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

ระดับการศึกษา (ต้องการ)

รายละเอียดการศึกษา (ต้องการ)

กรุณาพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องว่าให้ถูกต้อง (ต้องการ)