tswThe Aastra MX-ONE Telephony Switch เป็นระบบการสื่อสารแบบไอพีเต็มรูปแบบที่รองรับคคุณสมบัติเคลื่อนที่ที่ทันสมัยที่สุด โดยระบบนี้ได้พัฒนาและมีคุณสมบัติสำคัญจากระบบการสื่อสารของ Aastra MD100 ทำให้การเปลี่ยนการสื่อสารเป็นระบบไอพีทำได้อย่างง่ายดาย

Aastra MX-ONE Telephony Switch รองรับการอัพเกรดระบบเดิมของลูกค้ากว่า 40,000 รายจาก MD110 MX-ONE Telephony Switch เป็นการรองรับอนาคตและเป็นโซลูชั่นแบบเซิฟเวอร์เต็มระบบสำหรับลูกค้า MD110 เดิม ด้วยการอัพเกรดนี้ ลูกค้าจะได้ประโยชน์ด้านราคาสำหรับการใช้ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและซอฟท์แวร์ใหม่ที่รองรับฟังค์ชั่นระบบไอพี และฟังค์ชั่นการใช้งานแบบเคลื่อนที่ โดยยังสามารถคงระบบเดิมไว้

ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้ MD110 รุ่นต่ำกว่า BC12 จะได้รับการเสนอให้อัพเกรดระบบปัจจุบันเป็น MX-ONE Telephony ด้วยราคาที่เหมาะสม การอัพเกรดไปเป็น MX-ONE Telephony Switch ทำให้ระบบสามารถรองรับฮาร์ดแวร์ใหม่ โดยเซิฟเวอร์บอร์ดรุ่นใหม่นี้จะติดตั้งระบบ MX-ONE Messaging มาในตัวเพื่อช่วยในการใช้งานข้อความเสียงและฟังค์ชั่น Unified Messaging เต็มรูปแบบ

สำหรับลูกค้าใหม่ MX-ONE Telephony Switch เสนอรูปแบบการสื่อสารแบบไอพีเต็มรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Extension) และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้เมื่อลูกค้าอัพเกรดระบบ ลูกค้ายังคงสามารถใช้แอพพลิเคชั่น DNA ดังเดิม (OWS, ACA and ACC) หรือจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่น CMG suite แทนก็ได้

ซอฟท์แวร์ใหม่ของ Telephony Switch เสนอการรองรับการใช้งานขณะเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานด้วยคุณสมบัติใหม่โดยเฉพาะ เช่น Parallel Ringing และ Single-Number indication, ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานใช้เบอร์ต่อเพียงเบอร์เดียวแม้ว่าใช้หัวเครื่องโทรศัพท์ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีระบบการทำงานแบบเจ้านาย-เลขาสำหรับโทรศัพท์แบบไอพี

นอกจากนี้ระบบ Telephony Switch ยังนำเสนอการระบุตำแหน่งสำหรับเบอร์ฉุกเฉินจากเครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (เบอร์112 หรือ 911) ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดดังกล่าวเหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานโทรศัพท์ขณะเดินทาง

  • New-generation MX-ONE hardware

MX-ONE Telephony Switch เป็นระบบที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ โดยบรรจุอยู่ในมีเดียร์เกทย์เวย์ขนาด 19 นิ้ว ซึ่งเหมาะที่จะติดตั้งในสภาพแวดล้อมแบบไอที และมีบอร์ดที่มีความจุสูง สำหรับรองรับหัวเครื่องโทรศัพท์แบบ ไอพี, อนาล็อค, ดิจิตอล และไร้สาย ตามความต้องการ

สำหรับการโทรศัพท์และเครือข่ายแบบไอพี ระบบอินเตอร์เฟสการติดต่อแบบไอพีจะรองรับการติดต่อแบบไอพีที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติต่างๆรองรับ นอกจากนี้ด้วยบอร์ดอนาล็อกใหม่ ระบบจะสามารถแสดงเบอร์และชื่อของผู้โทรเข้าบนหัวเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อคที่รองรับคุณสมบตินี้ได้ด้วย

  • Management and End User Application Suite:

ชุดแอพพลิเคชั่น D.N.A. 5.6 suite ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นการจัดการและแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน

แอพพลิเคชั่นการจัดการจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับการตั้งค่าและปรับข้อมูล เพื่อที่จะทำให้การทำงานของบริษัทได้ประสิทธิผลสูงสุด โดยส่วนประกอบหลักของแอพพลิเคชั่นการจัดการ ได้แก่

  • D.N.A. server
  • Directory Manager
  • Extension Manager
  • Performance Manager

สำหรับแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน จะเป็นเครื่องมือที่แบ่งตามความถนัดของผู้ใช้งาน ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลในสถานที่ทำงาน โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

  •  Operator WorkStation – Attendant Suite
  • Aastra Communication Assistant – ACA – เครื่องมือผู้ใช้งานแบบเวบ-เบส ( Web based) ที่ใช้ในการค้นหาไดเรคทอรี่, ทำการโทรศัพท์ผ่านฟังค์ชั่น click-to-dial และการจัดการ
  • Aastra Communication Client – ACC – โทรศัพท์ซอฟท์โฟนที่ทำงานบนระบบของลูกข่าย (Client) และลูกข่ายจากระบบ CTI อื่น

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น CMG ยังสามารถใช้งานในลักษณะแอพลิเคชั่นร่วมกับ end-user ได้ด้วย