Picture28

  • Aastra BusinessPhone Call Center
    โซลูชั่น Aastra BusinessPhone Call Center เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า ซึ่งโซลูชั่น BusinessPhone Call Center นี้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และสามารถเพิ่มได้ทั้งจำนวนสายของพนักงานรับสายและฟังค์ชั่นให้เหมาะกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงทำให้การบริหารการสื่อสารมีประสิทธิภาพระบบพื้นฐานที่อยู่ในตัวของ BusinessPhone เป็น Automatic Call Distribution (ACD) ซึ่งจะช่วยให้สายเรียกเข้าถูกโอนไปยังกลุ่มที่เหมาะสม เช่น แผนกบัญชี, ทีมขาย, คลังสินค้า ทำให้ผู้โทรเข้าสะดวกสบายและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ระบบยังมี BusinessPhone Call Center Supervisor (CCS) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลการทำงานของพนักงานรับสาย ทั้งแบบเรียลไทม์และการดูย้อนหลังสำหรับฝ่ายการจัดการและพนักงาน โดยข้อมูลนี้จะช่วยในการวางแผนประจำวันและการวางแผนระยะยาวสำหรับพนักงานรับสายได้BusinessPhone Call Center Assistant (CCA) สามารถช่วยทั้งการทำงานของพนักงานรับสายและผู้ดูแล โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยเพิ่มผลดำเนินงานของพนักงานรับสายด้วยการรวบรวมการทำงานทุกอย่างไว้ในที่เดียวกัน ด้วย Computer-telephony integration (CTI) ที่ทำให้การดำเนินการทำได้อย่างง่ายดาย พนักงานรับสายสามารถควบคุมการโทรและการทำงานผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นนี้ยังช่วยแสดงหน้าจอที่แสดงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพนักงานให้กับพนักงานรับสาย ทำให้พนักงานรับสายสามารถที่จะแนะนำหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้โทรเข้าขณะอยู่ในสายได้

    ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น CCA และ CCS จะมีระยะเวลาทดลองใช้งาน 60 วัน และแอพพลิเคชั่นทั้งคู่ได้ติดตั้งไว้ในIntegrated Application Server (IAS) แล้ว ทำให้สามารถทดลองใช้งานและซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติม และระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 embedded telecom edition ยังสามารถทำงานบน IAS ได้ด้วย

    Aastra ยังมี ”Enterprise Product Certification Scheme” ที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ใช้แอพพลิเคชั่นของตัวเองให้ใช้กับ BusinessPhone ได้ด้วย ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นเช่นไร คุณสามารถใช้ BusinessPhone กับซอฟแวร์ด้านพนักงานรับสาย ตามที่คุณต้องการ