Picture30

  • Aastra 400 Call Centre : การจัดการสายโทรศัพท์และมากกว่า สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งการให้บริการลูกค้าที่ประทับใจและความจงรักภักดีของลูกค้าล้วนเริ่มจากการติดต่อครั้งแรก ในปัจจุบันนี้การสื่อสารด้วยโทรศัพท์ยังคงเป็นทางเลือกหลักของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาครั้งแรก หรือการโทรซ้ำเข้ามาของลูกค้าปัจจุบัน การแน่ใจได้ว่าลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงคุณ และได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการสำรองระบบโซลูชั่นการสื่อสารอย่างมีออาชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การสื่อสารกับพนักงานรับสายแบบจุดเดียวและหน้าที่ของพนักงานรับสายได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน พนักงานรับสายไม่เพียงแต่ทำงานให้บริการลูกค้า แต่ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลของธนาคาร,เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถเพิ่มให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิผลและผลิตผลภายในของบริษัทร่วมกับขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ด้วยความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของศูนย์พนักงานรับสายโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ลูกค้าใหม่และปัจจุบันจะได้รับความพึงพอใจที่มากขึ้นจากการที่ได้รับข้อมูลที่ต้องการทันที 

    Aastra 400 Call Centre สามารถให้บริการฟังค์ชั่นการทำงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสร้างประสบการณ์บริการที่มีประสิทธิภาพที่ลูกค้าจะได้รับ พนักงานให้บริการสามารถที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับลูกค้าได้จากข้อมูลสำคัญของลูกค้าที่แสดงบนหน้าจอขณะที่สายโทรศัพท์เรียกเข้าดังนอกจากนี้ Aastra’s call centre solutions ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น CTI (เช่น Aastra OfficeSuite) ซึ่งแสดงผลข้อมูลหลักของลูกค้าโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ เมื่อมีสายเรียกเข้า ไม่เพียงแต่พนักงานรับสายจะสามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อ แต่ยังสามารถคุยต่อจากการสนทนาครั้งก่อนได้ด้วยThe Aastra 400 Call Centre ยังเสนอฟังค์ชั่นหลักที่จำเป็นต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่คุ้มค่า ทั้งนี้ เป็นระยะเวลามากกว่าทศวรรษแล้วที่ธุรกิจต่างๆ ได้ใช้โซลูชั่นจาก Aastra เพื่อช่วยให้ธุรกิจคงไว้ซึ่งส่วนแบ่งในตลาด