PTP-800

  • Cambium PTP 800 Series Maximize Your Slice of Radio Spectrum
    PTP 800  ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เสถียรและมีอัตรารับส่งข้อมูลทรูพุทสูง และมีอินเทอร์เนทโปรโตคอลที่ปลอดภัย (บนพื้นฐานแบบไอพี)  ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไมโครเวฟบนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต โซลูชั่นของ PTP 800 นำเสนออุปกรณ์ในสองรูปแบบ คือแบบ split-mount และแบบติดตั้งภายในทั้งหมด PTP800 ออกแบบเพื่อสร้างการเชื่อมต่อและ backhaul สำหรับแอพพลิเคชั่นต่างหลากหลาย  ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเสาสัญญาณของคุณ