PTP_600

 • FEATURES

  PTP 600 ซีรี่ย์ เป็นผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อไร้สายแบบ Point-to-Point รองรับคลื่นความถี่ทั้ง 2.5, 4.5, 4.8, และ 4.9 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่จัดเฉพาะสำหรับการบริการถ่ายทอดด้านการศึกษา, องค์กร NATO/Federal และการป้องกันความเสี่ยงตามลำดับ และรองรับคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาต ในช่วงความถี่ 5.4, 5.8 และ 5.9 GHz spectrum ซึ่งอุปกรณ์นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมแบบ non-line-of-sight ด้วยความเสถียรระดับcarrier-grade การเชื่อมต่อลิ๊งค์ของ PTP 600 มีความไวในการจับสัญญาณและการส่งสัญญาณระดับผู้นำทำให้การเชื่อมต่อลิ๊งค์ทำได้ไกลมากขึ้นด้วยระดับการรับส่งข้อมูลทรูพุทระดับสูงในทุกสภาวะอากาศที่มากถึง 300 Mbps และรองรับพื้นที่ที่ไกลถึง 124 ไมล์ ซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและคุ้มทุนนี้ทำให้สร้างการเชื่อมต่อและทำ backhaul ได้โดยง่าย สำหรับองค์กร, ผู้ให้บริการเครือข่าย, สาธารณูปโภค, การคมนาคม และ องค์กรป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

 • Point-to-Point solutions for 2.5 GHz license holders

  ในปี 2004, รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งการบริการบรอดแบนด์เพื่อการศึกษา (EBS) เพื่อใช้ในในการส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยใช้ระบบบรอดแบนด์ที่ใช้พลังงานต่ำ และให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เนทความเร็วสูง Cambium PTP 25600 ซึ่งทำงานในคลื่นความถี่ 2.5 GHz ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการต่างๆของ EBS เช่น

  •การเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสาขา
  •การทำ Backbone operations
  •การเข้าถึงบริการอินเทอร์เนทและอีเมล์
  •การศึกษาทางไกล
  •การส่งเสียงผ่านไอพีและวิดีโอรักษาความปลอดภัย

  Point-to-Point Connectivity for U.S. Federal, Military and NATO agencies
  ด้วยอุปกรณ์ PTP 48600 และ PTP 45600 Cambium  ได้จัดทำอุปกรณ์ Point-to-Point สองคลื่นความถี่เพื่อรองรับรัฐบาลสหรัฐ และหน่วยงาน NATO ด้วยการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่คุ้มทุน ในช่วงความถี่ 4.8 และ 4.5 GHz ซึ่งรองรับการรับส่งข้อมูล Ethernetสูงถึง  200 และ 300 Mbps ตามลำดับ ซึ่งรองรับการใช้งานดังต่อไปนี้

  •การสื่อสารในแนวรบ
  •การป้องกันความเสี่ยง
  •การใช้วิดีโอรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยตามเขตชายแดน
  •การปฏิบัติการกลยุทธ์ทางทหาร
  •การฝึกและจำลองเครือข่าย
  •การเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสาขา
  •การเชื่อมต่อแบบMulti-point-to-point และการใช้แอพพลิเคชั่น ad hoc

  PTP 49600 for Public Safety
  ทำงานในคลื่นความถี่ 4.9  PTP 49600 รองรับการรับส่งข้อมูลทรูพุทสูงถึง 200 Mbps และรองรับแอพพลิเคชั่นสำคัญมากมาย ได้แก่:

  •การเข้าถึงข้อมูลรูปคนสูญหายแบบเรียลไทม์, การบันทึก DMV, การป้อนวิดีโอ, ข้อมูลทางการแพทย์, การสร้างพิมพ์เขียว, การระบุตำแหน่งพาหนะ, การปรับเปลี่ยนเส้นทางและการปิดถนน, การวางท่อหัวดับเพลิง และอื่นๆ