PMP-450

  • FEATURES
    Canopy PMP 450 Access Point (AP) มีอัตราแจกจ่ายข้อมูลทรูพุทที่ 90 Mbps และสามารถทำงานร่วมกับ ซี่รีย์ Canopy 430  และ ซีรี่ย์ Canopy 100 Subscriber Modules (SM) ได้โดยการซื้อคีย์ลิขสิทธิ์เพิ่ม ผู้ให้บริการที่ใช้เครื่องฐานเป็น Canopy 100 series SMs สามารถที่จะเพิ่มเครื่อง Canopy  450 series SMs เข้าไปในเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุโดยรวม ซึ่งช่วยให้รองรับผู้ใช้งานและแผนการรับส่งข้อมูลได้มากขึ้น Cambium Networks นำเสนอโซลูชั่นการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ไร้สายที่ยอดเยี่ยม ด้วยการใช้งานมากกว่า 3 ล้านโมดูลจากเครือข่ายนับพันเครือข่ายทั่วโลก โซลูชั่นของ Cambium เป็นโซลูชั่นที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล, เสียง, และวิดีโอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพความจุโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณตัวลูก (SMs) ทั้งหมด
  • ปรับเปลี่ยนเป็นระบบการโหลดแบบ OFDM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • การรับส่งข้อมูลแบบ OFDM MIMO เพิ่มทรูพุทได้ถึง 90 Mbps
  • เครื่องรับสัญญาณตัวลูกรับสัญญาณแบบ MIMO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุของเครือข่าย
  • สามารถรับส่งข้อมูลทั้งแบบ FSK & OFDM SMs ในเวลาเดียวกันโดยใช้ Canopy MAC protocol (รองรับในอนาคต)