pmp430

 • FEATURES

  ขยายการให้บริการบรอดแบนด์สำหรับการเข้าถึงอินเตอร์เนทความเร็วสูง, การส่งเสียงผ่านไอพี, วิดีโอรักษาความปลอดภัยและ SCADA ด้วยอัตรารับส่งข้อมูลทรูพุทที่สูงถึง 200 Mbps ต่อหนึ่งเสาสัญญาณ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีการวางสายระบบบอร์ดแบนด์ไร้สาย Canopy 430 series ช่วยให้การให้บริการเครือข่าย DSL, ไฟเบอร์ หรือ เคเบิ้ล ทำได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล

  สำหรับการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถที่จะเชื่อมต่อสาขาห่างไกลได้ทันที ผู้ให้บริการเครือข่ายของรัฐบาล สามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่อด้วยราคาที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการสาธารณะ การเชื่อมต่อเครือข่ายบอร์ดแบนด์ไร้สายของ Canopy ช่วยขยายเครือข่ายในพื้นที่ห่างไกลด้วยการเชื่อมต่อระดับ carrier grade ระบบ Canopy เป็นระบบที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถที่จะติดตั้งได้ทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อ ซึ่งระบบนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วจากเครือข่ายนับพันเครือข่ายทั่วโลก โดยโมดูลนั้นรองรับอัตรารับส่งข้อมูลทรูพุต ที่สูงถึง 200 Mbps จากเสาสัญญาณเพียงแห่งเดียวบนคลื่นความถี่ 5GHz

 • Key Features
 • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ค่าดูแลรักษาต่ำ
 • ใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อระดับเล็กไปจนถึงการเชื่อมต่อระดับใหญ่
 • มีประสิทธิภาพการทำงานทั้ง Line of Sight (LOS) และ Near Line of Sight (nLOS)
 • มีอัตรารับส่งข้อมูลทรูพุทคงที่
 • มีอัตราหน่วงข้อมูลต่ำ
 • รองรับแอพพลิเคชั่นด้านวิดีโอ, ข้อมูล, การส่งเสียงผ่านไอพี และ SCADA