pmp100

 • FEATURES

  ขยายพื้นที่การให้บริการบรอดแบนด์สำหรับการเข้าถึงอินเตอร์เนทความเร็วสูง, การส่งเสียงผ่านไอพี, วิดีโอรักษาความปลอดภัยและ SCADA ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีการวางสาย ระบบบอร์ดแบนด์ไร้สายของ Canopy ช่วยให้สามารถให้บริการเครือข่าย DSL, ไฟเบอร์ หรือ เคเบิ้ล ได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล สำหรับการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถที่จะเชื่อมต่อสาขาห่างไกลได้ทันที ผู้ให้บริการเครือข่ายของรัฐบาลสามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่อด้วยราคาที่คุ้มค่าสำหรับการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อเครือข่ายบอร์ดแบนด์ไร้สายของ Canopy ช่วยขยายเครือข่ายในพื้นที่ห่างไกลด้วยการเชื่อมต่อระดับ carrier grade
  ระบบ Canopy เป็นระบบที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถที่จะติดตั้งได้ทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อ ระบบนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วจากเครือข่ายนับพันเครือข่ายทั่วโลก ด้วยอัตรารับส่งข้อมูลทรูพุทที่สูงถึง 84 Mbpsจากเสาสัญญาณเพียงแห่งเดียว โดยระบบนี้รองรับคลื่นความถี่ตั้งแต่ 900 MHz ถึง 5GHz

 • Key Features
 • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ค่าดูแลรักษาต่ำ
 • ใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อระดับเล็กไปจนถึงการเชื่อมต่อระดับใหญ่
 • มีตัวเลือกระดับการรับส่งข้อมูลที่คงที่สำหรับองค์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
 • ซีรี่ส์ 105 สำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก
 • ซีรี่ส์ 130 สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่