Link-Plannerารเชื่อมต่อบรอดแบนด์แบบไร้สายได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีตัวเลือกวิธีการรับส่งข้อมูล, เสียง, และการสื่อสารแบบวิดีโอที่น่าสนใจและหลากหลายสำหรับคุณที่ Cambium Networks เราได้พัฒนาโซลูชั่นแบบไร้สายไว้หลายโมเดล ทั้งสำหรับคลื่นความถี่วิทยุที่ต้องขออนุญาต (licensed) และคลื่นความถี่วิทยุที่ไม่ต้องขออนุญาต (unlicensed) ที่มีความเร็วทรูพุทที่แตกต่างกัน ด้วยตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนี้ การที่คุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดตรงกับความต้องการของคุณก่อนการติดตั้งจึงมีประโยชน์มาก เราจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม LINKPlanner เพื่อออกแบบการเชื่อมต่อลิ๊งค์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพก่อนทำการติดตั้งระบบจริง