การเติบโตบนความสำเร็จของ ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง บนเส้นทางของการให้บริการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งนอกจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของบริษัทฯในทุกส่วน รวมถึงการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับท๊อปของโลกอย่าง อัลคาเทล-ลูเซ่น, หัวเว่ย, โนเกียซีเมนส์เน็ตเวิร์คส, อีริคสัน ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจอีกมากมายที่พร้อมจะร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จเคียง ข้างไปพร้อมกับเรา อันได้แก่

logo_partner