ดู Loxley Wireless PLC. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
home_icon อาคารล็อกซเล่ย์ เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
email_icon marketing@loxleywireless.co.th      phone_icon  0-2106-5299    fax_icon  0-2106-5292
phone_icon

phone_icon

แจ้งเบาะแสการทุจริต ac@loxleywireless.com

ร้องเรียน  0-2106-5299 # 2890