ด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ครบวงจร ทำให้ ล๊อกซ์เล่ซ์ ไวเลส มีผลงาน โครงการ และ Mega Project ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมากมาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโทรคมนาคม ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

toppic4

โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NedNet)
nednet ภายใต้โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NedNet) ปี 2554-2556 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ซึ่งเป็นการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้ครอบคลุมและรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบ โดยทำการติดตั้ง ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน 1,540 โรงเรียน และภาคใต้  1,228 โรงเรียน รวมมูลค่าโครงการ 529,065,421 บาท

โครงการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง(Fiber Optic Cable Network) BFKT
 BFKT 3,300 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณให้กับอุปกรณ์สถานีฐาน โดยติดตั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด รวมมูลค่าโครงการ 226,476,131 บาท

โครงการก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำในอ่าวไทย
 under sea cable วางโครง ข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำระยะทาง 1,340 กิโลเมตร เพื่อรองรับการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม จากภาคพื้นดินไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รวมมูลค่าโครงการ 2,726 ล้านบาท

โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G)
 3g สร้างโครง ข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ใช้ระบบสัญญาณ 3G อย่างเต็มรูปแบบ รวมมูลค่าโครงการ 16,000 ล้านบาทเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ที่ ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป