เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพินิจ วัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช และคณะ เนื่องในงานวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ สำนักงาน กสทช.