บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “กระตุ้นต่อมกตัญญู” ซึ่งจัดโดยชมรมเกื้อกูลกัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการของชมรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ที่สนใจในศาสตร์การนวดแก้อาการโรคสำนักงาน (office syndrome) นวดศีรษะ หลัง คอ บ่า ไหล่ และการนวดเท้า มาเรียนนวดอย่างถูกต้องกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งผู้ที่เรียนนวดสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อดูแลบุพการีและบุคคลในครอบครัว ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น
ประโยชน์ที่ผู้ดำเนินกิจกรรมคาดหวัง ได้แก่
1. สร้างความผูกพันกันในครอบครัว ทำให้เกิดความรัก ความอบอุ่น
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้คืนสู่สภาวะปกติ
3. บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด การทำงานของอวัยวะภายในต่างๆ สนับสนุนการทำงานของระบบน้ำเหลือง ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

1_DSC19261_DSC1948