นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ Mr. Louis Yang, VP Strategic and Legal Affairs จาก China Telecom Global ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด (มหาชน) กับ China Telecom Global Limited, เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและการจัดการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย รวมถึงในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ , นายโทมัส ลู และ นายธนนนท์ ม้ามณีแดง ร่วมงาน ที่ห้องประชุมชั้น18 อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย

ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส เซ็นเอ็มโอยู กับไชน่า เทเลคอม ยักษ์ใหญ่จากจีน ผนึกกำลังเข้าชิงการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของทีโอที เผยนำเสนอแผนงานพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม และเน็ตความเร็วสูงเรียบร้อยแล้ว

นายวสันต์ จาติกวาณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ล็อกซเล่ย์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไชน่า เทเลคอม โกลบอล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันเสนอตัวเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือระบบ 4G-LTE ซึ่งสอดคล้องต่อโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558-2562 โดยเกี่ยวข้องในส่วนของโครงข่ายโทรคมนาคม 2 โครงการ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 โครงการ

“บริษัทมีความพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าไปเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ร่วมกับทีโอที เพราะมีพันธมิตรรายใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงอย่างไชน่า เทเลคอม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด อีกด้วย ซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทีโอที”

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตดังกล่าวจะเป็นการเอื้อประโยชน์รองรับโครงการภาครัฐต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมโยง หรือ Internet of Things (IoT) ได้อีกมากมาย เช่น การตรวจวัดปริมาณน้ำ, การตรวจพื้นที่ประสบภัย, การเฝ้าระวังระยะไกล, โครงการภาครัฐต่างๆ เพื่อการศึกษาและบริการสาธารณะ ตลอดจนสามารถนำไปใช้สนับสนุนให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเพื่อสังคม (USO)

นายวสันต์ กล่าวว่า ไชน่า เทเลคอม เป็นส่วนสำคัญของการร่วมมือครั้งนี้ เพราะเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ที่มีประสบการณ์รอบด้าน ได้แก่ การให้บริการ 4G, FTTx อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดาต้า เซ็นเตอร์ มีลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศจีนหลายร้อยล้านราย (subscribers)

ดังนั้น ในอนาคตบริษัทจึงมีแผนที่จะขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับไชน่า เทเลคอมต่อไป โดยจะร่วมมือกันดำเนินโครงการต่างๆ ในกิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน เน้นบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงงานภาครัฐ, การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Public Wi-Fi และ International Gateway ซึ่งไชน่า เทเลคอม สามารถนำประสบการณ์จากโครงการลักษณะเดียวกันที่ทำสำเร็จแล้วในประเทศจีนมาพัฒนาในประเทศไทยได้ในทันที

Credit : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000071440